Filtrování v seznamu záznamů

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Filtrování v seznamu záznamů

Seznam záznamů lze filtrovat dvěma různými způsoby – pomocí tlačítek filtru nebo řádku záhlaví

Tlačítka filtru

Na počítači nebo tabletu: Nad většinou tabulky záznamů jsou dva řádky tlačítek: tlačítka s operacemi a tlačítka s filtry.

U mobilního telefonu: V závislosti na verzi systému nemusíte mít dva řádky tlačítek, ale jediné tlačítko s ikonou . Pole v nabídce pod otevřeným tlačítkem filtru se chovají přesně jako tlačítka na obrazovce počítače.

Tlačítka v řádku filtru nastavují nebo ruší nějaký filtr na záznamy. Popis filtru – pokud není zřejmý z názvu tlačítka – je viditelný v nápovědě po najetí myší na tlačítko.

Řádek nabídky podporuje různé typy filtrů

  • Jednoduchá podmínka nevyžaduje žádné další informace a jednoduše nastavuje nebo ruší omezení na některé hodnoty. Např. zobrazí pouze záznamy z posledního týdne.
  • Podmínka s požadavky_ požaduje některé další hodnoty. Typicky se zobrazí požadavek na datum, interval dat nebo požadavek na výběr objektu z jejich seznamu.

Fulltextové vyhledávání

Většina záznamů podporuje fulltextové vyhledávání. Můžete si zobrazit pole pro zapsání požadavku a pomocí tlačítka vybrat. Fulltextové vyhledávání:

  • Při použití bez operátorů se vždy vyhledávají celá slova.
  • Můžete použít operátory jako + pro ty, které jsou požadovány, nebo - pro zamítnuté.

Výsledky z fulltextu jsou seřazeny podle relevance

Použití filtru na řádku záhlaví tabulky

Řádek záhlaví je řádek nad záznamy s názvy polí

Většina sloupců umožňuje filtrování záznamů pomocí příkazu Filtr v nabídce, která se otevře po kliknutí (na mobilním telefonu) na dané pole nebo po najetí kurzorem myši na něj (na počítači). Po aktivaci filtru si AyMINE vyžádá řetězec, který má vyhledat. Např. když napíšete pau, vyhledá všechny záznamy, kde je v řetězci pau (Paul i Corpoul).

Můžete také použít negaci. Když napíšete !pau, systém vrátí všechny záznamy, kde pau není použito.

Filtrování podle hlaviček funguje v kombinaci s filtry nastavenými pomocí tlačítek.

Filtry na řádku záhlaví lze použít v kombinaci. Jednoduše přidejte tolik filtrů, kolik potřebujete.

Upozornění: Filtry na sloupcích jsou aktivní, i když sloupec s filtrem skryjete. Dávejte si na to pozor. Na druhou stranu se filtry na sloupcích po zavření zobrazení neukládají, takže se při otevření seznamu záznamů nemusíte obávat zapomenutých a neviditelných filtrů.