Nastavení základních web služeb

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Nastavení základních web služeb

Nastavení práv přístupu k web službám

Seznam základních služeb je rozšiřitelný. Nabídka služeb závisí na modulech, které máte aktivní a v rámci nastavení základních služeb se nastavují i konektory vyvinuté na zakázku pro vaše potřeby.

Nastavení základních služeb umožňuje definovat, jaké služby jsou v daném konektoru dostupné. Můžete tak pro každou připojenou aplikaci nebo webovou stránku definovat, jaké služby mohou využívat. Nemusíte mít přitom obavy, že by poskytnutí přístupových údajů jednomu dodavateli zpřístupnilo více, než chcete.

Základní služby

Aktuálně je v základním balíčku publikována jedna generická základní služba – sledování návštěvnosti webových stránek. Další služby jsou poskytovány na základě specifikace

Při definici brány pro příjem zpráv přejděte na stránku Zprávy z webu, kde jsou konfigurace pro službu příjmu a zpracování zpráv z webu.

Služby na míru vašim potřebám

Jakákoli data z webu okamžitě dostanete ke zpracování

Vzkazy se do AyMINE doručují standardním zabezpečeným internetovým rozhraním – webovou službou. Formulář tak můžete snadno začlenit do vašeho webu. Vytvoření formuláře tak dokáže každý tvůrce webu. Může k tomu využít i předpřipravené knihovny s voláním funkcí i vzorové formuláře. Pokud byste nikoho neměli, formulář vám můžeme připravit i my.

AyMINE poskytuje data prostřednictvím web služeb a pokud budete potřebovat data, která rozhraní neposkytuje, generátor rozhraní nám umožní vytvořit vám rozhraní na míru během jednoho dne. Všechna rozhraní přitom zůstávají plně ve vaší správě a váš administrátor má plnou kontrolu nad tím, komu k rozhraní udělí přístup, který může kdykoli odebrat nebo změnit.

Rozšiřitelnost webového formuláře

Komunikaci vašeho webu s daty v AyMINE je snadné rozšířit. Můžete např. formulář doplnit výběrovým polem produktů, které spravujete v AyMINE nebo jakkoli jinak využít data z AyMINE pro zobrazení na webu.