Umístění objektu na nástěnce

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Umístění objektu na nástěnce

Umístěním objektu na nástěnku ho zveřejníte pro ty, kdo mají k nástěnce přístup

Objekty mohou být na nástěnku uživatelem vkládány, pokud pro to má uživatel právo a nástěnka je pro příspěvky otevřená.

Na nástěnku mohou příspěvky vkládány uživateli ze skupinu vybrané v definici skupiny. Nikdo jiný pro to právo nemá.

Pokud je v nastavení nástěnky zvoleno, že každý příspěvek musí být předem schválen, mohou lidé z vybrané skupiny na nástěnku příspěvky připravit, ale tlačítko Publikovat není k dispozici. Pracovník, který za nástěnku odpovídá (nebo jeho zástupce zadaný taktéž v nastavení nástěnky) musí publikaci schválit. Musí si otevřít detail publikace a sami publikovat tlačítkem.

Doba zveřejnění

Většinou není žádoucí, aby příspěvky byly na nástěnce trvale. Proto se u publikace vyplňuje, od kdy a do kdy je příspěvek publikován.

Příspěvek není nikdy publikován před jeho schválením a datem, od kdy je publikován. Musí být splněny obě podmínky!

Stažení příspěvku

Stránka s informace je ukládána v dočasné paměti na sereru. Proto i když informaci vyprší termín, do kdy má být zveřejněna, může být i nadále nějakou dobu zobrazována. Doačasné paměti neukládají stránku déle než 1 hodinu, nelze ale vyloučit, že stránku má uloženu i prohlížeč uživatele, kterému se tak může zobrazit i po delší době.

Stavy zveřejnění

Zveřejnění musí být ve stavu Aktivní, aby byl příspěvek na nástěnce zobrazován. Všechny ostatní stavy slouží k řízení stavu přípravy na zveřejnění nebo dokumentaci, že příspěvek byl zveřejněn.

Stavy není možné ručně měnit, mění se publikováním a stažením z nástěnky.

Komentář

Nástěnka je tvořena seznamem příspěvků, ze kterého je možné otevřít detail. Seznam obsahuje název objektu a jeho stručný popis. Pokud je vhodné na nástěnku uvést místo stručného popisu jiné informace, je možné zde napsat jiný komentář. Komentář je podle potřeby (pokud má jiný jazyk, než je jazyk nástěnky) přeložen.

Název příspěvku a jeho obsah zde není možné nijak upravovat.