Drag & Drop mezi záznamy

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Drag & Drop mezi záznamy

Drag & Drop (Táhni a pusť) pomáhá velmi rychle pracovat se záznamy a to i na mobilním zařízení

Drag & Drop všichni známe, ale AyMINE s ním umí více, než se zdá.

Drag & Drop klasické

Klasické táhni a pusť není třeba představovat. Důležité především je, co kam jde přetáhnout a pustit.

 • Náhledy na záznamy, tzv. klipy (jsou na pracovních stolech) je možné chytnout i na ně objekty pouštět
 • Detail je možné chytnout a pouštět v oblasti nadpisu – horní části obrazovky.
 • V seznamech (tabulkách) je možné tahat řádky i na řádky pouštět. Pokud jsou hierarchické objekty – např. informace, je možné je takto přesouvat.
 • V seznamech je také většinou možné pustit přímo na nadpis celého seznamu – např. v případě hierarchických objektů se přesune na nejvyšší úroveň

Táhni a pusť funguje i mezi více obrazovkami. Když si otevřete např. dva projekty v samostatných oknech, můžete přetahovat objekty mezi okny.

Přetahování Drag & Drop mezi záložkami

Pokud chcete přetáhnut něco do okna v jiné záložce, nejde použít klasické „Táhni a pusť“, můžete ale použít přenos pomocí pravého tlačítka myši:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete přetáhnout. Uvidíte, že se změní stejně, jako byste začali táhnout
 • Najděte si okno, kam chcete přetáhnout
 • Stiskněte znovu pravé tlačítko myši tam, kde byste pustili
 • Potvrďte akci

Drag & Drop na dotykové obrazovce

Dotykové obrazovky sice vypadají jako ideální prostředí pro Drag & Drop funkcionalitu, ale ve skutečnosti se ní na dotykových obrazovkách nepočítá. Důvodem pro to jsou jednak gesta, se kterými by se „Táhni a pusť“ pletlo, druhým neméně závažným je velikost obrazovek, kdy nebývá vidět dost objektů na přetahování mezi nimi.

AyMINE na dotykových obrazovkách Drag & Drop podporuje. Dělá to ale trochu jinak:

 • Místo abyste chytili a táhli, chytíte tak, že na objektu chvíli podržíte prst.
 • Pak podržíte chvíli prst tam, kam chcete přetáhnout

Mezi chycením a spuštěním můžete změnit záznam – přejít na jinou záložku, takže není problém přesouvat i mezi různými seznamy a záznamy.

Táhni a pusť na mobilních obrazovkách využívá stejnou logiku i ovládání, jaké jsou popsány výše v oddílu Přetahování mezi záložkami – podržení prstu odpovídá pravému tlačítku myši, takže jde o stejné chování

Nebojte se tahat a aneb proč „Táhni a pusť“ vyžaduje ověřování

Drag & Drop je jednoduché a rychlé, ale vždy vyžaduje potvrzení operace v dialogu. To samozřejmě trochu zdržuje, ale díky tomu je práce mnohem bezpečnější. Při Drag & Drop je mnohem snazší udělat chybu, např. přetáhnout jiný řádek.

Proto v potvrzení jsou vždy důležité informace:

 • Název záznamu, který přetahujete,
 • Název cílového záznamu, kam přetahujete,
 • Popis, co přetažení vyvolá za změnu.

Velmi doporučujeme, věnovat těmto potvrzovacím oknům pozornost. Můžete tak předejít omylu.

Potvrzovací dialog je někdy nahrazen přímo upřesněním, co přesně chcete přetažením udělat. Tento dialog jednak obsahuje názvy záznamů, kterých se operace týká, a vždy umožňuje operaci zrušit.

Díky potvrzování se nemusíte bát, že byste něco přetáhli nechtěně a bez povšimnutí


Podpora Drag & Drop v systémovém modulu

Vkládání záznamů do kapsy

Když chcete vložit záznamy do kapsy, prostě je na kapsu přetáhněte a vloží se tam. Chování odpovídá možnosti vybrat v objektu v nabídce Vložit do kapsy

Přiřazování uživatelů

Uživatele je možné obecně přiřazovat různým objektům. Popis, kam je lze přiřadit, najedete u jednotlivých oblastí. Např. pro oblast úkolů je podpora Drag & Drop zde.