Adresář aneb lidé a firmy

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej
Správa financí
Metriky a měření

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Adresář aneb lidé a firmy

Adresář umožňuje udržovat přehled obchodních partnerů, spolupracovníků v projektech, zákazníků, ale i rozšířený přehled informací o vlastních zaměstnancích. Pro všechny skupiny se používá obecný pojem subjekt.

Každý subjekt patří do jednoho adresáře. Není možné umístit jeden subjekt do více adresářů.

Terminologická poznámka: Pojmem kontakt se rozumí email, adresa nebo jiný druh kontaktu na určitý subjekt. Kontakt a subjekt proto není to samé!

Druhy subjektů

Systém umožňuje ukládat 3 základní druhy subjektů popsaných v dalších oddílech

Osoby

Osobou se rozumí vždy konkrétní fyzická osoba.

U fyzické osoby můžete evidovat podrobnosti jako křestní jméno nebo tituly, což u jiných subjektů nedává smysl.

Fyzická osoba může být OSVČ nebo jiný druh podnikatele. Proto je možné i u fyzické osoby zaznamenat IČO a DIČ.

Fyzická osoba může být v adresáři samostatně, nebo je evidována jako zaměstnanec některé z organizací či jejích divizí. Adresář nepodporuje evidenci jedné osoby jako zaměstnance více organizací.

Společnosti / organizace

Společnost umožňuje zadat do systému organizaci.

Organizace může být popsána nejenom informacemi přímo o organizaci (název a další údaje), ale je možné uložit informace i o její struktuře a osobách (zaměstnancích). Zaměstnanci jsou evidováni přímo u organizace, nebo mohou být evidováni v rámci některé její divize resp. organizační jednotky.

Divize / organizační jednotky

Divize resp. organizační jednotky jsou vždy součástí některé organizace. Mohou vytvářet i hierarchii, takže jednotka může být součástí jiné jednotky.

V rámci organizační jednotky mohou být evidovány pracovníci dané jednotky. Pracovník může být členem pouze jedné organizace nebo její organizační jednotky.

Upozornění: Organizační jednotky v adresáři nemají nic společného se skupinami uživatelů v rámci systému AyMINE. Evidence interních pracovníků v rámci adresáře a případné přesuny mezi organizačními jednotkami v adresáři nemá žádný vliv na nastavení přístupových práv v AyMINE.

Práva k adresáři

Každý adresář je v některé business oblasti. Doporučujeme vytvořit samostatnou business oblast jenom pro adresář, ale není to nutné. Práva vidět nebo upravovat kontakty se řídí právy k business oblasti, ve které je adresář umístěn.