Správa majetku a služeb

Kompletní správa majetku pro řídí a organizační úkoly. Může poskytovat i exporty pro daňové účely (odpisy).

Správa majetku slouží pro evidenci aktiv a majetku nakoupeného, ale i vyráběného a prodávaného a souvisejícím procesům, především řízení nákupu, nabídek a prodeje. Je tedy základem i pro obchodní oddělení.

Členění a kategorizace

Správa majetku umožňuje kategorizaci podle produktů a dále do kategorií podle potřeby. Produkty a kategorie umožňují analytické členění pro sledování.

Produkty

Hierarchicky organizované produkty umožňují nejenom lepší členění aktiv samotných, ale zejména dodavatelů a jejich obchodních podmínek.

Obchodní evidence

Evidence dodavatelů

Podpora evidence dodavatelů a odběratelů, ceny a hodnocení (kvalifikace) dodavatelů.

Hodnocení dodavatelů

Efektivní nákup ve středních i větších organizacích vyžaduje evidenci ceníků, kvality a zkušeností s dodavateli. AyMINE pro to má vytvořené nástroje, které umožňují hodnotit dodavatele a hodnocení pravidelně aktualizovat. Zkušenosti s dodavateli je tak možné sdílet v rámci celého nákupního oddělení.

Evidence pomáhá i proti korupci na straně nákupčích, protože umožňuje nezávislou kontrolu rozhodnutí, od kterého dodavatele je produkt pořizován.

Hodnocení dodavatelů vyžadují metodiky kvality v čele s ISO9001, ale i další vč. např. ISO26262. Evidence v AyMINE je navržena tak, aby požadavky standardů splňovala.

Evidence odběratelů vlastních výrobků

Pro obchodní účely je možné sledovat odběratele jednotlivých vyráběných produktů, vaše cenové nabídky, a jejich nákupní podmínky.

Díky správě přístupových údajů je snadné zajistit, aby se k nabídkám dostali jenom lidé, kteří je skutečně vidět mají.

Poptávka nákup a řízení dodávek

Modul podporuje kompletní řízení nákupu a dodávek a to jak pro nakupující organizaci, tak pro prodávající.

Pro nakupujícího je připravena podpora výběrového řízení, sběru a vyhodnocení nabídek a následné objednání, kontrola a naskladnění dodávky. K procesu potávky a nákupu je více zde.

Nabídka a dodávka

Pro prodávajícího je analogicky připravena podpora vypracování nabídky na základě vlastních produktů, příprava dodávky a jejího dodání. Uživatelská dokumentace k procesu nabídky a dodávky je zde.

Pro korporace a spolupracující organizace je připraven automatický přenos objednávky z prostředí AyMINE nakupující strany do AyMINE odběratele.

Projektová a výrobní evidence

Analytická a technická dokumentace

Ke každému vyvíjenému produktu vznikají požadavky na vývoj, systémová analýza i detailní analýza. Všechny tyto součásti dokumentace jsou logicky provázány vazbami a propojeny s produktem. Kdykoli – i dlouho po ukončení projektu – je možné pracovat nejenom s původní dokumentací, ale i všemi vazbami, které jsou pro správnou logiku nezbytné (a požadované standardy jako ISO 26262, ISO 61509, Automotive SPICE a dalšími).

Součástková základna

U produktu je možné dokumentovat i všechny jeho součásti. Hierarchie součástkové základny ukazuje, jaké součástky jsou potřeba pro každý vyráběný produkt. Např. v případně výpadku dodávek některého dílu nebo materiálu je snadné rychle zjistit, jaké výrobky výpadek postihuje a přizpůsobit tomu další plány.

Evidence služeb

Služby vyžadují odlišnou evidenci, než vyráběné produkty. I na evidenci služeb je AyMINE plně připraven. Podporuje dokumentaci a systémovou analýzy v obvyklé logice:

Informace o modulu můžete najít také v uživatelské dokumentaci modulu.

Poznámka k licencím a ochraným známkám

ArchiMate™ je obchodní známkou the Open Group®. Zde je užíván v souvislosti s Enterprise Architect produktem společnosti Sparx Systems. Více informací o jejich užívání je uvedeno u modulu přenosu dat do ArchiMate v Enterprise Architect.

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2024 Podmínky užití stránek; Mapa stránek