Smlouva o využívání aplikace AyMINE – smluvní podmínky

Základní pojmy

Aplikací se rozumí

Účtem klienta se rozumí aplikační účet opravňující jeho držitele zakládat vlastní uživatelské účty

Osobním údajem se rozumí jakékoli údaje, které jsou spojeny s informací umožňující identifikovat konkrétní osobu a údaje k ní přiřadit.

Osobním údajem citlivé povahy se rozumí jakékoli osobní údaje, které mohou způsobit, že osoba, které se týkají, může být pronásledována nebo obviněna, které mohou urážet její čest nebo důstojnost. Mezi osobní údaje citlivé povahy patří i všechny osobní zvláštní kategorie dle GDPR.

Kdo je oprávněn aplikaci používat

Uživatelem se může stát osoba starší 14 let. V případě, že legislativa vaší země stanovuje vyšší věkovou hranici pro volné využívání služeb na síti Internet, jste povinni se tímto limitem řídit.

Schválením smluvních podmínek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Smluvní vztahy

AyMINE poskytuje provozovatel aplikace společnost PDQM, s.r.o. sídlem v Praze, Ve Střešovičkách 169/37, Praha 6, IČ 278 70 588. (Dále Poskytovatel)
Druhou stranou smluvního vztahu jste vy osobně. (Dále Uživatel).

Vyloučení prostředníků

Tato smlouva se vztahuje výhradně na situace, kdy vytváříte uživatelská účet pro sebe osobně. Pokud vám účet do AyMINE vytvořil kdokoli jiný, je prostředníkem, který účty do AyMINE poskytuje. Tato smlouva se proto na váš účet nevztahuje. Pokud jste si účet nezřídili sami, vyžádejte si smlouvu nebo podmínky užívání aplikace od toho, kdo vám účet poskytl.

Rozsah platnosti smlouvy

Smlouva je platná pro uživatele, kteří si zřizují svůj účet samostatně a jednotlivě. Organizace, spolek nebo jakékoli jiné sdružení, které chce spravovat účty samostatně, musí mít vlastní smlouvu. Na tuto smlouvu se nelze v takém případě odvolávat.

Místo a předmět plnění

Aplikace je služba poskytovaná dálkovým přístupem (dále: prostřednictvím sítě internet). Předmětem informační služby je poskytování správy informací a zajištění jejich dálkového přístupu.

Vlastnictví informací

Veškeré informace a soubory, které umístíte do aplikace, jsou vaším vlastnictvím a je plně vaší odpovědnosti, aby jejich zpracování bylo v souladu s legislativou vaší země.

Poskytovatel k vašim informacím přistupuje za účelem poskytování služeb systému. Smlouvou není oprávněn k jinému zpracování, než jaké je potřebné k poskytování služeb.

Poskytovatel – odpovědnosti a pravomoci

Povinnosti poskytovatele

Vyloučení odpovědnosti

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, zprostředkované, předvídatelné i nepředvídatelné důsledky, které může užívání aplikace způsobit uživateli samotnému nebo jeho prostřednictvím komkoli v jeho okolí.

Poskytovatele vyvine přiměřené úsilí ochraně všech informací a zjištění dostupnosti poskytovaných služeb. Uživatel touto smlouvou akceptuje, že poskytovatel aplikace nenese odpovědnost za

Výslovně: Aplikace v rámci této smlouvy není určena ke správně informací, které patří do kategorie utajovaných informací nebo osobních informací citlivé povahy, informací, které mohou ohrozit svobodu, bezpečnost nebo život lidí.

Pravomoci poskytovatele

Uživatel – odpovědnosti a pravomoci

Uživatel se zavazuje

Uživateli je zakázáno

Přechodná a závěrečná ustanovení

Výpověď a ukončení smluvního vztahu

Obě strany smluvního vztahu mají právo ukončit smluvní vztah kdykoli bez udání důvodu.

Automatické ukončení poskytování služby

Smlouva je automaticky ukončena po 6 měsících, kdy uživatel službu nepoužil. Poskytovatel v rozmezí mezi 6 a 12 měsíci od posledního použití služby odstraní všechny záznamy a soubory, které uživatel v aplikaci vytvořil nebo uchoval. Až do doby odstranění údajů má uživatel právo AyMINE znovu začít využívat.

Poskytovatel je oprávněn, nikoli však povinen na zrušení účtu předem upozornit.

Odstranění údajů po výpovědi uživatele

Uživatel může zrušit tuto smlouvu okamžitě příkazem ukončit smlouvu v uživatelském nastavení aplikace a následným potvrzením odkazu zaslaného emailem.

Poskytovatel aplikace je povinen okamžitě účet zneplatnit a zabránit v přístupu k údajům. Nejpozději do 30 dnů od zrušení účtu je poskytovatele povinen odstranit všechna data a uložené soubory.

Změny a dostupnost obchodních podmínek

Poskytovatel je oprávněn obchodní podmínky změnit.

Poskytovatel je povinen informovat o změně smluvních podmínek minimálně 30 dní předtím, než změna vstoupí v platnost. Poskytovatel tuto svou povinnosti splní informováním formou zprávy v rámci aplikace. Zpráva se považuje za doručenou termínem doručení do schránky v rámci aplikace.

Poskytovatel služby se zavazuje uchovávat všechna znění této smlouvy s termínem jejich platnosti a to po dobu minimálně 5 let od doby, kdy pozbyla platnosti.

Právní řád

Všechna ustavení smlouvy a další vztahy s vámi se řídí zákony platnými v České republice. V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte prostřednictvím kontaktů na stránkách www.aymine.com, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a aplikaci (pokud máte účet).

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek; Mapa stránek