Poučení o ochraně osobních údajů v AyMINE

Základní pojmy

Základní pojmy jsou uvedeny ve smluvních podmínkách a jsou platné i pro toto poučení.

O správci osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost PDQM, s.r.o. sídlem v Praze, Ve Střešovičkách 169/37, Praha 6, IČ 278 70 588.

Místně příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů je ÚOOÚ. Na tento úřad je třeba směřovat veškeré stížnosti týkající se zpracování osobních údajů v AyMINE.

Aplikace se řídí platnou legislativou na území Evropské unie. Uplatňovaným právním řádem je právní řád České republiky.

Umístění osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou umístěny na serverech na území Evropské unie.

Osobní údaje v aplikaci AyMINE

Osobní údaje jsou z hlediska správce a odpovědnosti z následujících kategorií:

  1. Uživatelské účty uživatelů, kteří s aplikací aktivně pracují
  2. Osobní údaje, které v aplikaci zpracovává klient
  3. Osobní údaje, které do aplikace vložil přímo uživatel.

Správce osobních údajů 1. skupiny

Pokud jste uživatelem bez klienta, je poskytovatel aplikace AyMINE správcem vašich osobních údajů 1. skupiny.

Pokud jste uživatelem s klientem, je správcem vašich údajů společnost, která vám účet poskytla.

Správce osobních údajů 2. skupiny

Pokud jste uživatelem bez klienta, tato skupina se vás netýká.

Pokud jste uživatelem s účtem od klienta, je správcem osobních údajů, které ukládáte do AyMINE, klient, který vám poskytl účet.

Osobní údaje 3. skupiny

Pokud jste uživatelem bez klienta, máte plnou odpovědnost za to, aby vámi vkládané údaje byly v souladu s legislativou. Vaše práva a povinnosti jsou stanoveny obchodními podmínkami.

Pokud jste uživatele s klientem, váš klient, který vám poskytl účet, stanovuje podmínky, jaké údaje smíte uložit. Zpracování údajů, které do systému vložíte, se řídí jeho podmínkami a je jejich správcem,

Společná ustanovení pro všechny osobní údaje

Zpracovávané osobní údaje

Údaje jsou uchovávány v rozsahu nezbytném pro poskytování služby:

Zabezpečení dat

Poskytovatel aplikace provádí všechna opatření pro ochranu aplikace a uložených dat před neoprávněným přístupem, narušením identity a soukromí:

Pravidla pro 1. skupinu osobních údajů

Rozsah údajů

Aplikace uchovává údaje v rozsahu:

Údaje v cookies: V cookies mohou být uchovány pouze technické informace v rozsahu nezbytném pro chod aplikace (barevný motiv a jazyková mutace aplikace). Tyto informace jsou v cookies uchovávány na vašem zařízení i po ukončení práce s aplikací. Jinde uchovávány nejsou a nejsou předmětem žádného hromadného zpracování.

Údaje uchovávané na vašem zařízení: Pokud označíte zařízení jako důvěryhodné, uchovávají se na zařízení informace o vašem účtu, které usnadňují vaše přihlášení. Mohou být uchovávány kopie vámi zpracovávaných dat pro zvýšení komfortu vaší práce. Tyto informace nejsou nijak spojovány s vámi nad rámec služeb aplikace.

Rozsah údajů zpracovávaných mobilní aplikací

Mobilní aplikace uchovává údaje nutné pro vaši identifikaci v aplikaci. Aplikace uchovávat informaci o vámi používaném zařízení pro zlepšení bezpečnosti aplikace.

Mobilní aplikace nepřistupuje k jiným datům v systému, než které sami dovolíte. Pokud využijete služeb ukládání fotografií nebo dokumentů v aplikaci, musíte aplikace udělit oprávnění přistupovat k fotoaparátu, nebo k souborům.

Právní titul a důvod zpracování

Osobní údaje v nezbytném rozsahu jsou zpracovávána na základě smlouvy s vámi nebo vaší společností.

Pokud nemáte individuální smlouvu, jsou touto smlouvou obchodní podmínky služby AyMINE uvedené na www.aymine.com. Souhlas s nimi je podmínkou pro užívání aplikace.

Přístup zpracovatele k osobním údajům

Zpracovatel má k osobním údajům v AyMINE přístup v rozsahu uvedeném níže. Jde výhradně o osobní údaje týkající se správy.
Pracovníci zpracovatele nemají přístupné údaje, které vy a vaše společnost do AyMINE vkládá.

Administrátor uživatelských účtů

Administrátor uživatelských účtů u zpracovatele má přístup k:

Poskytování informací a vaše práva

Právo na informace: Veškeré údaje, které o vás poskytovatel eviduje, vidíte na stránce uživatelského nastavení AyMINE.

Přesto máte právo požádat o přehled zpracovávaných informací prostřednictvím kontaktu správcům aplikace. Použijte pro to tlačítko vzkazu v uživatelském nastavení.

Právo na výmaz či zapomenutí Vzhledem k právnímu důvodu zpracování je právo zapomenutím odmítnutím smluvních podmínek služby a znamená zrušení poskytování služby. (Uchovávané údaje jsou minimálním rozsahu nezbytném pro poskytování služby.)

Právo na opravu Veškeré osobní údaje, které o vás máme, můžete přímo upravit v Uživatelském nastavení. V případě, že ztratíte přístup k aplikaci a nemůžete využít opravných prostředků prostřednictvím emailového účtu, Požádejte o opravu přístupu administrátora vaší organizace, který může vaši identitu ověřit.

Poskytovatel AyMINE může řešit opravu přístupových údajů pouze v případě osob, jejichž identitu může ověřit a prokázat jejich příslušnost k uživatelskému účtu. Pokud toto není možné, není možné uživatelský účet opravit. Účet bude odstraněn v souladu s obchodními podmínkami služby (po 6 měsících kdy se uživatel k aplikaci nepřihlásil).

Pravidla pro 2. skupinu osobních údajů

Odpovědnost za veškeré osobní údaje, které v AyMINE uchováváte a zpracováváte je odpovědností vaší organizace nebo vás jakožto správce.

Poskytovatel AyMINE nenese žádnou odpovědnost za oprávněnost vašeho nakládání s osobními údaji, které v systému jsou. Nenese odpovědnost za důsledky, které mohu subjektům údajů nebo komukoli jinému vzniknout v souvislosti se ztrátou důvěrnosti, poškozením nebo ztrátou dat, a to bez ohledu na to, jak ke ztrátě důvěrnosti, poškození nebo ztrátě došlo.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů, které v aplikaci uchováváte a zpracováváte, je společnost, která vám aplikaci poskytuje.

Poskytovatel systému není zpracovatelem osobních údajů, které vaše organizace v systému zpracovává.

Poskytovatel zajišťuje technické úložiště a prostředí pro zpracování:

Poskytování informací subjektům

Zpracovatel nemá k žádným zpracovávaným údajům přístup a zásadně o nich neposkytuje žádné informace. Práva subjektů osobních údajů, které vy nebo vaše společnost v systému zpracovává, musí tyto subjekty vždy uplatňovat u vás. Poskytovatel systému, jakožto subjekt zajišťující technické fungování systému, není správcem ani zpracovatelem údajů, které kterýkoli uživatel do systému vloží a nenese za ně odpovědnost s výjimkou odpovědnosti za jejich umístění na zařízeních v Evropské unii zajištění zabezpečení celého systému.

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek; Mapa stránek