Software pro řízení projektů

Software pro řízení projektů

Efektivní moderní projektové řízení
snadné dodržování standardů ‒ např. ASPICE, ISO 26262, PMBOK

Podpora pro všechny projektové činnosti

Zjednodušení plánování, řízení, komunikace,...

Podpora pro všechny procesní oblasti, které jsou standardy vyžadovány.

Plánování a řízení činností

 • Plánování úkolů, událostí i porad
 • Sestavení týmu s ohledem na požadované kompetence a kvalifikace
 • Plánování projektu podle standardů
 • Úprava (tailoring) vzorových standardů a odhadů podle projektu
 • Plánování v Ganttově diagramu
 • Kanbany pro sledování plnění úkolů v projektu
 • Pro každého člena projektového týmu přehled o všem, co se ho týká
 • Přehled pro vedoucího o práci projektového týmu

Správa požadavků a jejich testů

Kompletní podpora pro definici zadání, schválení a kontrolu realizace.

Práce s požadavky, testování

 • Sledování vztahů mezi požadavky („traceability“)
 • Podpora speciálních značek, zejména vliv požadavku na bezpečnost („safety requirement“) nebo informační bezpečnost („security requirement“)
 • Sledování plnění a odpovědností
 • Vazby požadavků na produkty
 • Komunikace o požadavcích uvnitř společností
 • Generování dokumentace a sdílení informací on-line
 • Provázání s testy, které ověřují a dokladují plnění požadavku
 • Zkoušky a testy včetně jejich přípravy, plánování realizace a řízení průběhu, protokoly ze zkoušek
 • Realizace a dokumentace testování s možností protokolování jednotlivých kroků
 • Automatická i ruční tvorbou protokolů z testů
Výkazy práce

 • Podpora výkazů práce a jejich schvalování
 • Kontrola pro vedoucího projektu, kdo skutečně v projektu pracuje

Vedení projektu podle metodiky

 • Zjednodušení projektového řízení
 • Podpora práce podle zadaných standardů
 • Automatické plánování a zadávání úkolů podle předepsané metodiky
 • Úkoly podle uživatelských kvalifikacím

Řízení rizik

Informační i procesní podpora procesu řízení rizik, jak ji vyžadují metodiky

Řešení problémů

 • (Problem resolution) Informační i procesní podpora procesu řízení problémů
 • Evidence problémů a jejich odstranění
 • Dokladování řešení nedostatků zjištěných v testování nebo při předávání výsledku projektu

Verze a konfigurační řízení

 • (Configuration Management) Archivování veškeré projektové dokumentace
 • Sledování změn informací i požadavků

Řízení projektové komunikace

 • Sdílení projektových emailů a důležité komunikace se zákazníkem v AyMINE
 • Pohodlná komunikace týmu ‒ podpora vzkazů, diskuzí, komentářů, předávání úkolů

Podpora konfiguračního řízení

 • Definice konfiguračních entit a jejich vložení do balíků
 • Ochrana dokumentů, nikdo je nezmění a nepřepíše
 • Kontrola před změnami, vytvoření ucelené dokumentace pro využití v jednotlivých projektových etapách.
 • Konfigurační řízení v projektu splňuje požadavky standardů: CMMI, ISO 33000, ISO 26262, ASPICE a dalších standardů.

Podpora vlastní metodiky projektového řízení

 • Úprava metodiky podle vašeho systému řízení kvality a interních postupů
 • Podpora pro projektové činnosti podle vašich potřeb

¨

Analytická dokumentace a modelování

AyMINE propojuje projektové řízení s analytickým modelem v Enterprise Architect.

 • Všechny požadavky můžete ze AyMINE přenášet do Enterprise Architect (SparX) a zařadit je do analytických modelů.
 • Jednotlivé komponenty modelu můžete sdílet s ostatními přes AyMINE s současně s nimi v modelu pracovat.
 • Analýzu služeb a dalších prvků z modelu v ArchiMate můžete přes AyMINE poslat k revizi.

Externí a vzdálené týmy

Všechny informace jsou on-line a dostupné odkudkoli. Projektovou kancelář můžete využívat kdekoliv.

Systém nevyžaduje žádnou instalaci (ani na mobil ani na počítač). Je snadné zapojit do projektu externisty.

...

Celý systém je od základu vyvíjen pro mobilní zařízení.

Podpora týmům spolupracujícím na dálku

 • Podpora online porad
 • Možnost diskutovat a připomínkovat přímo v systému
 • Automatické překlady komunikace s uchováváním překladů
 • Překlady dokumentace
 • Přehledný projektový kalendář umožňující snadné sladění činností
 • Systém je kompletně připraven pro mobilní telefony

¨
Založit účet pro řízení projektu

Chci řídit projekty

Začněte hned a zdarma. Vytvořte si účet a můžeme začít s řízením projektu okamžitě.

Vytvoříme vám účet a současně s vámi uzavíráme jednostrannou smlouvu o ochraně vašich dat. Jednoduše, ručíme vám za to, že všechna data jsou důsledně chráněna a umístěna na serverech v Evropské unii.

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2024 Podmínky užití stránek; Mapa stránek