Software pro řízení projektů

Efektivní moderní projektové řízení, které vám pohlídá, aby se na nic důležitého v projektu nezapomnělo, zjednoduší řízení, komunikaci, požadavky i testování.

Systém projektového řízení byl od základu navržen tak, aby vedl tým k dodržování metodických pokynů a norem. Ať už potřebujete dodržovat interními standardy, nebo standardy jako ASPICE, ISO 26262, či PMBOK, můžete se soustředit na projekt a systém vás povede, aby byl projekt veden správně.

Podpora pro všechny projektové činnosti

„Nejčastějším důvodem neúspěchu u projektů je, že nemají pořádně zpracované zadání, nebo se ho v průběhu
realizace nedrží.“

AyMINE podporuje všechny procesní oblasti, které jsou standardy vyžadovány:

 • Správa požadavků: Kompletní podpora pro definici zadání, jeho schválení a kontrolu realizace.
 • Plánování a řízení činností: V rámci projektu je možné naplánovat všechny potřebné úkoly, události a porady, Na pracovním stole má každý člen projektu přehled o všem co se ho týká. Vedoucí projektu má přehled o týmech a jejich práci na úkolech.
 • Výkazy práce: Hlídání projektového rozpočtu zásadně přispívají propracované výkazy práce a systém jejich schvalování. Vedoucí projektu má tak detailní kontrolu nad tím, kdo skutečně v projektu pracuje. Výkazy jsou i důležitou součástí dokladování projektu.
 • Vedení projektu podle metodiky: Plánování a zadávání všech úkolů podle předepsané metodiky. Nejenom, že díky tomu metodiku projekt dodrží, metodika ušetří se většinu času projektového řízení, které je díky tomu automatizováno.
 • Řízení projektové komunikace_ Efektivní nástroje projektové komunikace jsou spolu integrovány – vzkazy, diskuze, předávání úkolů, komentáře výrazně usnadní komunikaci týmu. Výborně fungují i pro práci v terénu na mobilním telefonu.
 • Řízení rizik: Informační i procesní podpora procesu řízení rizik, jak ji vyžadují metodiky.
 • Řešení problémů: (Problem resolution) Informační i procesní podpora procesu řízení problémů slouží k řešení problémů s řízením, ale i k řešení nedostatků zjištěných v testování nebo při předávání výsledku projektu.
 • Verze a konfigurační řízení: (Configuration Management) Veškerá projektová dokumentace je archivována. Pro informace a požadavky jsou sledovány změny jejich popisu.

Podpora konfiguračního řízení

K čemu je konfigurační řízení

Smyslem konfiguračního řízení je udržovat přehled o stavu všech důležitých výstupů a zajistit, aby byly v dalších etapách využívány platné a schválené dokumenty.

Velmi důležitým významem konfiguračního řízení je zajistit, že nejsou dodatečně upravovány dokumenty, které byly již využity v další etapě. Z toho důvodu je v podstatě nemožné řádné vést konfigurační řízení s využíváním souborů umístěných např. na sdílených discích bez kontroly jejich změn.

Podpora

AyMINE umožňuje definovat konfigurační entity ze všech projektových výstupů a vkládat je do konfiguračních balíků.
Konfigurační balík zajišťuje kontrolu před změnami a současně vytváří ucelenou dokumentaci pro využití v jednotlivých projektových etapách.

Soulad se standardy

Konfigurační řízení v projektu je plně v souladu s požadavky standardů: CMMI, ISO 33000, ISO 26262, ASPICE a dalších standardů.

Konfigurační řízení je i v souladu s požadavky na spisovou službu, takže projektová dokumentace může být i plně v souladu např. s požadavky na vedení projektů financovaných z národních fondů nebo fondů Evropské unie. AyMINE vám zajistí, že dokumentace bude připravena pro audit.

Podpora vlastní metodiky projektového řízení

Workflow optimalizované na projekty a podporované objekty

Požadavky projektového řízení na workflow se významně liší od použití např. pro schvalování smlouvy ve finančních institucích. Procesy jsou jednodušší a musí být flexibilní, současně ale musí umožňovat kontrolu, co bylo skutečně dodrženo.

Podpora metodik pro projektové řízení přímo spojuje dokumentaci metodiky s definicí pracovních postupů a jejich automatizací. Současně s popisem metodiky tak vzniká i popis zpracování úkolů Definice je díky tomu jednoduchá a transparentní. Metodiky SPICE a ISO 26262 jsou definovány přesně tímto způsobem.

Sladit metodiku s vaším systémem řízení kvality

Díky možnosti úprav metodiky není problém sladit metodiku s interními postupy. Systém se díky tomu plně přizpůsobí zavedenému systému řízení kvality a doplní jej o podporu a kontrolu práce.

Podpora pro projektové činnosti

Workflow by samo o sobě nebylo přínosem, kdyby současně nepodporovalo automatizaci a organizaci dat.
V AyMINE dokumentujete všechny informace potřebné pro projektové řízení:

 • Projektový tým, role jednotlivých lidí a jejich kvalifikace
 • Úkoly, odpovědnosti za jejich plnění včetně veškeré spolupráce
 • Projektové plány a změnové řízení
 • Rozhodnutí včetně kompletní dokumentace, kdo se na rozhodnutí podílel, jaké varianty řešení byly uvažovány a jak rozhodnutí proběhlo (vše je požadováno např. standardem ISO 26262)
 • Problémy a celý postup jejich řešení
 • Rizika, jejich hodnocení, klasifikace (pravděpodobnost, dopady)
 • Zkoušky a testy včetně jejich přípravy, plánování realizace a řízení průběhu, protokoly ze zkoušek
 • Dokladování všech činností a výkazy práce

Všechny uvedené objekty můžete začlenit do řízení kvality a definovat způsob řízení.

Řízení technických a softwarových projektů

Systém podporuje projekty tak, aby jejich vedení splňovalo požadavky standardů kvality. Podpora zahrnuje všechny činnosti a dokumentaci, které jsou standardy řízeny – řízení kvality, správy úkolů a činností. Dále zahrnuje

 • Evidenci problémů a nedostatků
 • Plánování a řízení testování
 • Evidenci a sledování rizik

Práce s požadavky

Zpracování požadavků zahrnuje nejenom správu včetně dokumentace vše potřebných položek, ale zejména:

 • Sledování vztahů mezi požadavky („traceability“) dohledání, který požadavek s čím souvisí a na základě jakých vstupů v projektu vznikl
 • Speciální znaky požadavků – podporuje možnost definovat a sledovat speciální znaky, zejména vliv požadavku na bezpečnost („safety requirement“) nebo informační bezpečnost („security requirement“), ale i jakékoli jiné:
 • Sledování plnění a odpovědností
 • Vazbu na produkty
 • Komunikaci požadavků uvnitř společností
 • Generování dokumentace nebo sdílení informací on-line

Analytická dokumentace a modelování

AyMINE propojuje projektové řízení s analytickým modelem ve Enterprise Architect.
Jak funguje integrace s Enterprise Architect se více dočtete zde.

Podpora synchronizace projektového řízení a Enterprise Architect

AyMINE podporuje obousměrné propojení a synchronizaci s modelovacím nástrojem Enterprise Architect (od Sparx Systems); podporuje prvky modelů v SysML nebo ArchiMate i synchronizaci požadavků. Synchronizace zajistí sledovatelnost požadavků do systémové architektury i technického designu.
Synchronizace splňuje požadavky standardů, které vyžadují, aby v rámci návrhu řešení byla nejenom udržována sledovatelnost, ale i vznikl model architektury a detailního designu. Mezi standardy, které jsou takto podpořeny, patří zejména ISO26262, Formel Q, ASPICE, CMMI.

Proč využívat Enterprise Architect v projektech

Enterprise Architect v projektu

Enterprise Architect je nástrojem pro modelování řešení. Podporuje řadu analytických jazyků, mezi nejpoužívanější patří UML, SysML a ArchiMate. Mezi analytiky jde o nejpoužívanější nástroj pro modelování, pro jiné projektové členy je ale nejenom složitý, ale většinou i nelogický.

Přesto je velmi užitečným a důležitým nástrojem.

Modelování v Automotive

Všechny metodiky vývoje v automotive vyžadují, aby tým vytvářel model vyvíjeného systému. Veřejné standardy ISO 26262 i ASPICE, ale i proprietární standardy jako Formel Q. Většinově se modeluje pomocí SysML jazyka vyvíjeného pro systémovou analýzu. Enterprise Architect podporuje SysML a je tak jedním z nejdostupnějších nástrojů. Proto, i když není primárně nástrojem určeným pro projekty vyvíjející hardware i software, poskytuje vše co je v projektu potřeba

Modelování pro podnikové aplikace

Podnikové aplikace jsou specifické velkým počtem uživatelů, objektů i funkcí. Modely v ArchiMate velmi usnadňují přehled přes celou aplikaci.

Význam integrace modelu do projektového řízení

Integrace modelu s projektovým řízením dává zásadní výhody celému řízení projektu. Výše uvedenými standardy je navíc vyžadována, protože je nutné zajistit traceability – sledovatelnost mezi požadavky, plány a modelem.

 • Analytický model vychází z požadavků. Požadavky ale nevznikají v Enterprise Architect. Vznikají u budoucích uživatelů, zákazníka, obchodního oddělení nebo jinde. Do EA se ale musí dostat. Integrace vám umožňuje spolupracovat na požadavcích se všemi účastníky (stakeholders) a současně je mít propojené s analytickým modelem
 • Model je třeba revidovat. K revizi modelu – typicky službám, funkcím i rozhraní potřebujete přizvat kolegy, kteří vytvářeli zadání. Potřebujete proto, aby byl model dostupný i jim. Současně potřebujete dokumentovat, že analýza proběhla a ideálně i mít připomínky uživatelů přímo u konkrétních revidovaných objektů. Integrace vám toto umožní, protože prvky modelu můžete představit uživatelům, ti je mohou připomínkovat a máte vše pohromadě.
 • Integrace usnadňuje projektové řízení. Jednotlivé požadavky i další části analýzy jsou zpracovávány, vážou se proto k nim úkoly. Proto je důležité, abyste měli úkoly, požadavky a analýzu pohromadě.

Podpora komunikace ve více jazycích pro smíšené týmy

Veškerá projektová dokumentace, ale i úkoly podporují jazykové mutace. Komunikaci mezi účastníky projektu je možné i automaticky překládat. Systém vám významně usnadní spolupráci týmů z různých národností.

Externí a vzdálené týmy

Všechny informace jsou on-line a dostupné odkudkoli, takže přirozeně podporuje i komunikaci napříč státy. Projektovou kancelář tak můžete využívat kdekoli na světě.

Celý systém je od základu vyvíjen pro mobilní zařízení, takže pro spolupráci není třeba počítač.

Funkcionality podporující týmy spolupracující na dálku:

Založit účet pro řízení projektu

Chci řídit projekty

Začněte hned a zdarma. Vytvořte si účet a můžeme začít s řízením projektu okamžitě.

Vytvoříme vám účet a současně s vámi uzavíráme jednostrannou smlouvu o ochraně vašich dat. Jednoduše, ručíme vám za to, že všechna data jsou důsledně chráněna a umístěna na serverech v Evropské unii.

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek; Mapa stránek