Modul řízení úkolů a informací

Modul společně řídí nejenom úkoly, ale i všechny informace, které jsou pro práci potřebné. Podporuje individuální i skupinové úkoly, členění činností do oblastí nebo projektů.

Řízení porad

Podpora řízení porad zahrnuje všechny kroky – naplánování, automatizaci přípravy agendy, vedení porady, evidence účasti, tvorba a sledování úkolů na poradě, podpora hlasování, tvorba zápisu

Podpora rozhodování

Rozhodování je podorováno po datové i procesní stránce.

K rozhodování je možné dokumentovat

Procesně systém podporuje všechny požívané způsoby rozhodování:

Úkol – nástroj týmové spolupráce

Úkol je v AyMINE chápán ve výrazně obecnějším významu, než např. v MS Outlooku (kam je možné úkol s omezením synchronizovat).
Úkol může mít jeden člověk na starost, ale většinou jej mají alespoň dva – jeden, který za úkol odpovídá, druhý, který jej vykonává. Často se ale hodí celý tým spolupracujících lidí

Role v týmovém úkolu

Úkol umožňuje sestavit tým a stanovit, kdo a proč v týmu je. Předdefinované jsou následující role, ale kdyby nestačily, je možné doplňovat vlastní:

Efektivní práce s flexibilními procesy

Automatizace procesů zvyšuje efektivitu u rutinních činností. Pro mnoho důležitých činností ale rigidní automatizace nedává smysl a často v práci překáží. Řízení procesů v AyMINE bylo vymyšleno zcela nově a podporuje plnohodnotnou práci bez podle metodik a standardů. Zejména podporuje týmovou spolupráci a přemýšlení.

Správa informací

Informace je možné v systému kategorizovat, vytvářet nové verze a sdílet s určenými lidmi. Součástí informací mohou být i dokumenty – více viz systém správy dokumentů.

Informace mohou být vytvářeny v různých jazykových verzích včetně podpory automatického překladu. Překlady jsou uchovávány společně, je tedy možné vždy ověřit, zda nejsou zavádějící nebo neúplné.

Informace mohou být publikovány na internet formou elektronické nástěnky.

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

www.aymine.com

Řízení projektů & úkolů – Porady – Interní komunikace – Intranet

Automatizace procesů a správy informací

Dodržování standardů a norem

PDQM © PDQM, s.r.o. 1997 – 2007 – 2023 Podmínky užití stránek; Mapa stránek