Efektivní firma

Odstraňujeme zbytečnou práci, zefektivníme tu potřebnou. Stavíme na zkušenostech i výzkumu chování zaměstnanců

AyMINE implementuje nástroje, které pomáhají efektivní práci všude tam, kde se pracuje s informacemi – v běžné denní agendě i v projektech. Na projekt jsme si dívali tak, aby jeho podpora byla vhodná jak na ty běžnější situace – zakázky, ale současně i na potřeby složitých projektů.

"Kvalitní řízení úkolů a práce s informacemi je nezbytným základem efektivní firmy. Šetří tu nejcenější hodnotu – práci lidí."

Přečtěte si: Kde jsou firmy neefektivní

V mnoha organizacích se objevují stejné příčiny neefektivní práce a často i frustrace zaměstnanců. Nejčastějšími příčinami jsou problémy, které se týkají opakujících se rutinních maličkostí, kde se i malý problém projeví.

Na základě studia chování týmů a pracovníků výzkum identifikoval nejčastější příčiny, proč jsou firmy neefektivní.

Přesnost v zadávání úkolů

Zadávat práci je pro mnoho vedoucích nezáživné. Jiné to baví, ale to neznamená, že to dělají efektivně. V AyMINE budete mít systém, který využívá mnohaleté praxe promítnuté i do standardů a školení manažerů – kombinaci automatizace zadávání úkolů s propracovaným systémem řízení odpovědností za úkol.

Firmy často spoléhají např. na úkoly v MS Outlook. Jejich problémem ale je, že jde vždy o úkol pro jednoho pracovníka a kontrola přes tyto úkoly je problematická. I většina jiných nástrojů pro workflow management přiděluje úkoly tak, že to velmi často nevyhovuje, protože nemůžete zadat úkol několika lidem – partě, která se úkolu ujme a udělá ho.

AyMINE vám přinese nejmodernější způsob správy úkolů, který může najít. Kombinuje propojení s metodikami a standardy, automatizaci, ale i flexibilitu, jakou vám workflow systémy nenabízí.

Uchovávání informací a dokumentace všeho druhu

Kvalitní správa operativní a archivované dokumentace je klíčem k efektivní firmě. Informace přitom zdaleka nejsou jenom dokumenty – naopak. Většinou je efektivnější jiná forma, než dokumenty, ale ty se používají, protože nic lepšího k mání není.

AyMINE je široce rozkročený informační systém, který vám umožňuje strukturované informace uchovávat strukturovaně, ale současně jde o plnohodnotné DMS. Strukturované informace, úkoly, rozhodování v další běžnou agendu snadno propojíte s dokumenty, jako jsou smlouvy, objednávky, ale i požadavky problémy atd.

AyMINE vám zajistí i funkci spisového archivu, takže můžete dlouhodobě archivovat dokumenty s jistotou, že máte plnou kontrolu nad přístupem k nim.

Výkazy práce

Výkazy práce nevypadají jako na první pohled důležitý objekt – pomineme-li základní potřebu dodržování zákonné povinnosti sledovat pracovní dobu i kontrolovat práci lidí.

Efektivní výkazy práce musí samozřejmě umožňovat naplnit zákonné povinnosti, ale také by měly sloužit. Jsou významným nástrojem plánování, kontroly kvality i hodnocení efektivity firmy. Aby toto mohly plnit, musí být správně strukturované a podpořené.

AyMINE výkazům věnuje velkou pozornost. Díky tomu mohou být cenným přínosem pro řízení firmy a současně pohodlné pro pracovníky.

Vyvážené sdílení a současně ochrana informací

Každý někdy zažil, že nemohl najít informace, které potřeboval. Často i takové, které sám nedávno někam uložil.

Informační management ale zahrnuje mnohem více – celá problematika by měla začít vizí, co všechno je důležité. Sdílení je až 3. kroky – nejdřív musí být co sídlet.

Informace ale neslouží, pokud nejsou sdíleny. A naopak, sdílení se všemi většinou není žádoucí. Často je dokonce nebezpečné, protizákonné, nebo smluvně zakázané. Potřebujete proto silný nástroj, jak mí možnost řídit, kdo má k čemu přístup.

Více se problematice informačního managementu věnujeme zde..

Informační management

Automatizace plnění povinností

Důležitou agendou každé společnosti je i dodržování mnoha předpisů a standardů. Ať už vyrábíte elektroniku do aut, nebo stavíte mosty či pečete dorty. Ke každé činnosti se dnes vztahují povinnosti, které je třeba plnit. A přesně k tomu slouží v AyMINE podpora pro dodržování standardů.

Mimochodem, automatizace procesů požadovaných předpisů jsme nechali na konec, ale byla u samého vzniku systému AyMINE. I proto je podpora do důsledku integrována s ostatními procesy a činnostmi.

Správné vedení porad

Porady jsou a vždy budou základem efektivního fungování týmu. Každý pravděpodobně seděl na poradě, která mu přišla dlouhá, zbytečná, neproduktivní. Možná nevypadají na první pohled jako ten nejdůležitější bod, ale neefektivní porady za sebou táhnou celou řadu problémů: ztráta času, nefunkční rozhodování, chybějící informace. Jsou často esencí všech problémů popsaných výše.

Zefektivnění porad

Porady jsou dlouhodobě vnímané zaměstnanci jako jeden z největších problémů a proto jsme se jim věnovali obzvlášť pečlivě.

V AyMINE jsme se ale poradám věnovali i z jiného důvodu – vznikají na nich rozhodnutí, řeší se úkoly, projednávají informace. Jde o činnosti velmi důležité pro další práci a velkým problém mnoha týmů jsou chybějící nebo nedohledatelné informace z porad.

Řízení informací

informace jsou nejcennější hodnotou současnosti. Náš systém vám pomůže průběžně získávat jedny z nejdůležitějších informací, které potřebujete – reálná data o produktivitě a efktivitě práce.

Kromě toho inteligentní systém správy informací zajišťuje jejich ochranu a sdílení.

Umělá inteligence vám najde rezervy

Automtické vyhodnocování vašich dat algoritmy umělé inteligence umožní identifikovat, kde je práce vaší firmy neefektivní. Analyzuje úkoly, výkazy práce, náklady i výnosy a dokáže vyhodnotit, kde je třeba věnovat řízení větší pozornost.

Interní komunikace, která nestojí na emailech

Nástroje interní komunikace vám vyčistí emailovou schránku od mnoha zbytečných zpráv. Přitom budete mít vy i všichni vaši kolegové lepší přehled o tom, co se ve firmě děje.

"Problémy v komunikaci jsou nejčastější příčinou, proč jsou lidé na pracovišti nespokojení."

Sada nástrojů pro interní komunikaci zjednoduší spolupráci a ušetří čas a zlepší náladu v týmu. V neposlední sníží i závislost firmy na konkrétních lidech a tím sníží rizika z jejich ztráty.

Běžné denní úkoly si zaslouží pozornost

U každodenních povinností je i malá úspora práce cenná. AyMINE tuto oblast automatizuje tak, aby ušetřil práci i vedl pečlivosti. Pečlivost, která je jednoduchá výrazně usnadňuje práci a v tom je její přínos.

V boxu výše jsou uvedeny příklady hlavních způsobů, jak jsme na efektivitu práce mysleli. Jedna maličkost z toho ale není patrná – efektivita je zejména v integraci všech oblastí dohromady. Díky tomu vám informace přitékají na porady, jsou v archivu, efektivně se s nimi pracuje v úkolech. AyMINE automatizuje i komunikaci mezi systémy s veřejností – např. vzkazy a požadavky z webu. To vše vám ušetří spoustu času a nervů

Projektové řízení

Projektové řízení je běžné denní agendě podobné – je to takové řízení firmy v malém. Počínaje plánem, přes řízení všech procesů až k produktu, výrobku nebo poskytnuté službě. Navíc je třeba, aby se výstupy z projektu neztratily, ale firma je měla uložené, mohla s nimi dále pracovat a veškeré know-how využívala.

Založit účet

Přesvědčete se sami

Vytvořte si firemní účet a můžete okamžitě začít vést úkoly, projekty i spravovat inforamce. Vyzkoušejte si všechny výhody a přesvědčíte se, že intuitivní systém vám ušetří mnoho času.

Give us contact

Do you prefer to ask us directly?

Call us +420 605 203 938 (the Czech Republic)

or use this contacts

PDQM 25+ years of experience - © PDQM, Ltd. 1997-2007-; Copyright and Legal Disclaimer; Sitemap