Akce, události a porady

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Akce, události a porady

Formou akcí systém umožňuje evidovat jakékoli aktivity, na které jsou zváni účastníci

Seznam akcí, událostí a porad je společným přehledem tzv, „kalendářových položek“, tedy událostí s jasně určeným časem.

Doporučení: Podrobný popis akce i porady si najdete v nápovědě při jejich zakládání. Který ale vybrat? Každý má velmi odlišné určení.

Akce

Akcí je myšlena aktivita pro více lidí, třeba i vícedenní. U akce se předpokládá, že ji můžete chystat a její příprava a realizace může zahrnovat i více kroků.

Akce má vlastní pracovní stůl s úkoly a činnostmi, které se jí týkají. Jde o úkoly sloužící práce k přípravě a realizace akce.

Akci je možné použít na záznam různých aktivit. Podstatným pro požití akce je právě podpora možnost tvorby pozvánek. Aktivity jako např. zakázky tuto vlastnost nepotřebují a akce se pro ně proto nehodí.

Porada

Poradou je se rozumí setkání, které má za úkol probrat rozdělané úkoly, různé jiné informace a přijímat rozhodnutí.

Porada má, stejně jako akce, svůj pracovní stůl. Na stole porady jsou ale zcela jiné úkoly a informace – jde o úkoly, které je třeba probrat.

A co události?

Událost je záznamem něčeho, co nastalo a je třeba o tom udělat záznam. Příkladem je např. zaznamenat činnost v projektu u které je vhodné poznamenat, kdy přesně probíhala.

Událost zaznamenáte jako akci. Na rozdíl od akce, kterou pravděpodobně vytvoříte s předstihem, událost budete zaznamenávat spíše ex-post. Tlačítko pro vytvoření události proto nechybí, použijte tlačítko pro akci.