Role modulu personalistiky

Uživatelské moduly

Řízení úkolů, projektů a kvality
Kontakty, adresáře
Správa a automatizace webu
Modul Personalistika
Produkty, aktiva, nákup a prodej

Technické moduly

Modul Sabre
Konektor mezi AyMINE a Enterprise Architect

Systémové moduly

Framework – systémový základ
Správa systému

Dejte nám kontakt, ozveme se

Chcete se rovnou zeptat?

Volejte na tel. +420 605 203 938

nebo využijte další kontakty

Role modulu personalistiky

Modul personalistiky rozlišuje systémové role, které mají různé druhy oprávnění.

Personalista

Personalista může spravovat záznamy o pracovnících, které má na starost. Má možnost upravovat všechny uložené informace o pracovníkovi (kromě hodnocení od vedoucích a poznámek vedoucích, ke kterým nemá přístup.)

Vedoucí personalistiky

Vedoucí personalistiky má možnost udělovat oprávnění personalistům spravovat záznamy o pracovnících.

Vedoucí není automaticky pověřený personalista – nemá proto automaticky právo nahlížet do záznamů o pracovnících. Pokud organizace chce, aby měl vedoucí trvale přístup ke všem údajům, musí sám sebe nastavit jako trvalého zástupce všech personalistů.

Ředitel

Role opravňuje nahlížet do kompletních personálních záznamů, ale nedává možnost jakékoli údaje měnit.

Upozornění: Role není v souladu s GDPR a neměla by být obsazena. Systém tuto možnost sice dává, ale z právního hlediska není správné, aby ředitel tuto pravomoc měl. Role ale může být potřebná pro jiné pozice v personalistice, např. správce firemních benefitů nebo auditora.

Role nedává žádná práva mimo zde uvedená – její uplatnění výše uvedeným způsobem proto pracovníkům, kteří spravují data k zaměstnancům, nedává jiné oprávnění.

Mzdová účetní

Účetní vidí informace relevantní k výpočtům mezd a má možnost vygenerovat sestavu s mzdovými údaji o všech pracovnících. Nemá možnost zobrazit si jiné údaje o zaměstnancích (pracovní smlouvy, hodnocení, kvalifikace apod.)

Liniový vedoucí

Vedoucí má možnost nahlížet do relevantních informací o zaměstnancích, jejichž vedoucím je. Má možnost některé údaje spravovat kvalifikace lidí ve svém týmu a přidávat hodnocení jejich pracovních výsledků.

Vedoucí nemá možnost zobrazit si údaje, které nejsou potřebné pro práci vedoucího (např. rodné číslo, údaje o rodinných příslušnících evidované pro účely výpočtu daňových odpočtů apod.).

Role liniového vedoucího se řídí organizační strukturou definovanou v rámci HR modulu. Není zde relevantní označení vedoucího skupiny v systémovém modulu. (Obě evidence umí HR modul udržovat synchronizované, ale jde o samostatné evidence). Pokud je proto např. vedoucí projektu v systému označen jako vedoucí určitých pracovníků (členů projektového týmu), nestává se současně liniovým vedoucím a nedostává právo zobrazit si údaje o pracovníkovi.

Liniový vedoucí je systémové oprávnění. Aby mohl uživatel vidět personální data, musí mít oprávnění přiděleno. Současně ale musí být vedoucím oddělení, ve kterém jsou pracovníci zařazeni. Musí být tedy splněny obě podmínky.

Pracovník – uživatel systému

Pokud je pracovník současně uživatel systému, má možnost zobrazit si přehled vlastních dat – pracovní plochu. V rámci přehledu může zkontrolovat aktuálnost dat i si ověřit, jaká data o něm organizace eviduje (dle GDPR má na to právo). Pracovní plocha pracovníka mu poskytuje přehled i mimo data z personalistiky.

Data z personalistiky a mezd

Systém může poskytovat následující údaje – pokud jsou v sytému evidovány

 • Evidované osobní údaje (jméno, datum narození, ...)
 • Data poskytnutá pro mzdové účely (číslo účtu, daňové číslo, ... ) včetně rodinných údajů evidovaných pro účely mezd (partnerka, děti)
 • Pracovní smlouvy
 • Výplatní pásky (pokud jsou systémem zaměstnanci předávány; personalistika není mzdovým modulem)
 • Benefity
 • Dovolené
 • Žádosti

Další údaje

 • Výkazy práce
 • Majetek ve správě

Ptáte se

Bezpečnost

S rolemi a ohledně modulu se často ptáte na bezpečnost personálních dat. Více se tomuto tématu (spolu s GDPR) věnujeme [v oddílu o bezpečnosti personalistiky](/doc/cs/?

Výpočty mezd

Systém v současné době umí evidovat data od zaměstnanců a podporovat práci personalistů, ale není mzdovým systémem. Neprovádí kalkulaci mzdy. Podporuje exporty dat přenos do mzdových systémů. Mzdová účetní může získat aktuální

 • kompletní přehled pro import, nebo
 • informace o zaměstnancích, jejichž data změněma (s informací, co se zěmnilo).

Proč se nastavují v personálním modulu pozici, kvalifikace a role

Pracovní pozice je místo, na které pracovník nastupuje. V různých týmech ale může mít různou roli. Více o tom ukazuje video: